Σάββατο 31 Μαρτίου 2012


                  Αμαξάκι στον αέρα


                                Πηγή Boston dynamics